Dagens Medisin: NorTrials: – Pasienter ved alle sykehus skal kunne inkluderes i kliniske studier