De sårbare sårpasientene

Norske helsemyndigheter har vist liten vilje til en helhetlig innsats for sårpasientene. I praksis fungerer dagens finansieringssystem dårlig og medfører forskjellsbehandling av pasientene.