Det arbeides for en nasjonal kontraktsstandard for innkjøp til helse- og omssorgsektoren

I januar startet komitearbeidet med å utvikle en Norsk Standard for standardisert kontrakt innen anskaffelser av laboratorieutstyr og medisinsk utstyr til helse- og omsorgssektoren.