Det er nå mulig å søke om å bli EU-referanselaboratorium for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr