Foto: ScanStockPhoto

Aktuelt

Dialog om offentlige laboratorie-anskaffelser til sykehus i Norge

Noen av våre medlemmer leverer store og komplekse laboratorieautomasjonsløsninger som ofte har svært høy anskaffelsesverdi. Før helseforetakene går til anskaffelse, bør de kjenne til eksisterende og fremtidige løsninger. Derfor er god dialog viktig.