Endringer i prosess for søknad om midlertidig prisregulering