Stort oppmøte og gode innspill på medlemsmøte om blåresept og refusjon.

Aktuelt

Engasjerte medlemmer diskuterer utfordringer knyttet til refusjon og blåresept

Melanor arrangerte tidligere i april et møte for et førtitalls medlemmer som jobber i markedet for refusjon og blåresept. Hovedsakelig tok møtet for seg medisinsk forbruksmateriell og medisinske næringsdrikker.