Få med deg HelseOmsorg21-konferansen om fremtidens helsetjeneste

Mandag 31. oktober arrangerer HelseOmsorg21-rådet konferanse om noen av utfordringene helsetjenesten står overfor de neste tiårene.