Fakta om nye reguleringer av medisinsk utstyr og IVD

Her viser vi til og beskriver sentrale elementer i de nye reguleringene av medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVD).