Felles kommunal journal (FKJ) inviterer leverandører til dialogmøte