Fikk gjennomslag for evaluering av Nye Metoder – Nå vil Melanor bidra i evalueringen

I desember vedtok Stortinget med stemmene til regjeringspartiene å lovfeste Beslutningsforum. Samtidig vedtok Stortinget at systemet for Nye Metoder skal evalueres. – Vi er fornøyde med at vi fikk gjennomslag for at systemet for nye metoder skal evalueres og Melanor ønsker å bidra aktivt i dette viktige arbeidet, sier seniorrådgiver Henriette Ellefsen Jovik.