Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen, direktør for markedstilgang i Melanor.

Folkehelseinstituttet ønsker informasjon fra aktuelle leverandører/produsenter

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å gjøre en fullstendig metodevurdering om bruk av kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling ved diabetes type II.