Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen, direktør marked og prosjekt i Melanor.

Folkehelsemeldingen: - Vi hadde håpet og trodd på et tydeligere signal

Melanor er skuffet over at medisinsk utstyr ikke nevnes i sammenheng med inkludering av utsatte grupper i Folkehelsemeldingen