Forberedelsene til implementering av nye reguleringer for medisinsk og in vitro diagnostisk medisinsk utstyr går for langsomt.