Fremtidsstudie og involvering av medlemmer som grunnlag for strategiske veivalg