Helse Sør-Øst RHF inviterer leverandører til informasjonsmøte om nytt sykehus i Drammen