Helse Vest RHF tillater ikke prisjusteringsklausuler i avtaler

Ubalanserte avtaler innebærer mindre konkurranse og er en trussel mot pasientsikkerheten.