Fra venstre: Grete Karin Berg, næringspolitisk direktør i NHO Geneo, Terje Sletnes, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke, og Erik Lundeby, seniorrådgiver myndighetskontakt i NHO. Foto: Stortinget

Høring om Folkehelsemeldinga: - Å legge bedre til rette for næringsutvikling og et godt offentlig-privat samarbeid vil komme befolkningen til gode

Grete Karin Berg, næringspolitisk direktør i NHO Geneo, legger vekt på verdien av næringsutvikling og offentlig-privat samarbeid i høringen om Folkehelsemeldinga.