Høstkonferansen i Mikrobiologi 2023

Laboratoriemedisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø inviterer til Høstkonferansen i Mikrobiologi 20-21 september 2023. Aktuelle leverandører og produsenter inviteres til å stille med stand.