Hvor er krisetiltakene for medtek- og lab-bransjen?