Deltagere fra oppdragsgivere, organisasjoner og et titalls ulike leverandører deltok på dialogmøtet om etisk handel av kirurgiske instrumenter.

Aktuelt

Hvordan bidra til etisk produksjon av kirurgiske instrumenter?