Kliniske studier blir en integrert del av all pasientbehandling