Rebekka Reitan og Sara Bjølverud

To kommunikasjonssjefer frem til 21. juli

Rebekka Reitan går ut i fødselspermisjon i juli, og Sara Bjølverud er ansatt som hennes vikar.