Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen, direktør for markedstilgang i Melanor, bransjen for medtek og lab i NHO Geneo.

Kontraktstandard klar: - Et gjennombrudd for alle i bransjen

I flere år har Melanor jobbet for å få på plass en kontraktstandard for anskaffelser av medisinsk- og laboratorieutstyr, som hensyntar balanserte avtalevilkår. Nå er kontraktstandarden fra Standard Norge klar. Melanor betegner det som et gjennombrudd.