Korona: Nye rutiner for kommunikasjon mellom Melanor og våre medlemmer

Melanor mottar jevnlig henvendelser fra våre medlemmer knyttet til korona utbruddet.