Foto: Norway Health Tech

Aktuelt

Koronakrisen - digitalt dialogmøte med Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp har nå ansvaret for innkjøp av utstyr både for sykehus og kommuner.