Lab- og medtekmessen («Bransjemessen») gjennomføres ikke i 2022