Møte med Sykehuspartner om logistikkbetingelsene

Sykehuspartner og Melanor hadde i midten av januar et møte hvor dagens logistikkbetingelser ble diskutert. Melanor har over lengre tid argumentert for at dagens logistikkbetingelser oppleves som ubalanserte, plasserer for mye risiko på leverandørene og at vilkårene ikke er fremforhandlet.