Catherine Capdeville, næringspolitisk direktør i Melanor.

«Medisinske forbruksprodukter på blå resept – er det noen som bryr seg?»

Blåreseptordningen har over mange år blitt endret i flere runder. Endringene har i liten grad vært til det bedre for pasientene.