Medlemskontingent 2022

I dag ble det sendt ut mail til alle hovedkontaktene der vi ber om innrapportering av omsetningen for beregning av neste års kontingent.