Illustrasjonsfoto: Bilde av MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/teknologi-sykehus-medisin-innendors-7089013/. Illustrasjonsfoto: Bilde av MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/teknologi-sykehus-medisin-innendors-7089013/.

Medtek-eksport: Det haster å få plass en nasjonal strategi

Europa er et lokomotiv i utviklingen av nytt medisinsk utstyr. Norge henger ikke med i utviklingen.