KLINISKE STUDIER: – Det er mangel på en struktur, som jeg tror vi får på plass nå, sier Thorbjørn Lund Halvorsen. Foto: Anne Grete Storvik

MedWatch: Ser lysere på fremtiden for kliniske studier på medisinskteknisk utstyr

Det er fortsatt en vei å gå, men NorTrials har gjort det stuereint å samarbeide med industrien, mener Thorbjørn Lund Halvorsen, Melanors styrerepresentant i partnerskapet.