Melanor har bedt Helsedirektoratet om klargjøring angående koronavaksine for leverandører