Melanor har levert høringssvar til koronakommisjonens rapport