Melanor i Dagbladet, etter innspill til Koronakommisjonen om håndteringen av smitteverninnkjøp