Melanor i Dagens Medisin: Nødvendig å investere i medisinsk utstyr