Melanor i MedWatch om kontraktstandard for anskaffelser av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr

Melanor og Sykehusinnkjøp har sammen med 13 andre virksomheter og aktører sittet i komiteen til Standard Norge som nå foreslår å innføre balanserte avtalevilkår i alle offentlige innkjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr.