Melanor med klare forventninger til ny regjering

Jonas Gahr Støre (AP) er Norges neste statsminister. Det gjenstår fortsatt regjeringsforhandlinger, og det nye flertallet må ta stilling til mange spørsmål der det er større eller mindre uenighet partiene imellom. Når den nye regjeringen skal jobbe frem sin erklæring og i det første statsbudsjettet er det viktig for Melanor at det satses på å legges til rette for et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor i helse-Norge, for å optimalisere norsk helsenæring.