Melanor mener personell som fyller kritiske støttefunksjoner i helse- og omsorgstjenesten må prioriteres for Covid-19-vaksinering