Melanor og Sykehusbygg har startet kompetanse­løftet

Sykehusbygg og Melanor inngikk i september et samarbeid for å styrke dialogen og kompetanseutvekslingen mellom Sykehusbygg og leverandørindustrien. Nå er dialogen og samarbeidet i gang. Første møte er gjennomført med leverandører på produktområde bildediagnostikk.