Melanors undersøkelse om strategi og medlemstilfredshet er i gang

Vil du være med å påvirke Melanors arbeid i tiden fremover? Melanor har invitert alle medlemmer til en todelt spørreundersøkelse om strategi og medlemstilfredshet. E-posten er sendt ut til alle hovedkontakter, og vi har oppfordret til å videresende undersøkelsen internt så flest mulig kan delta. Kontakt oss på post@melanor.no dersom du ønsker å besvare undersøkelsen.