Fra venstre: Cathy Capdeville, direktør for næringspolitikk i Melanor, Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), næringspolitisk direktør i NHO Geneo, Grete Karin Berg, Tarje Bjørgum, leder for bærekra

Møte hos Helse- og omsorgsdepartementet: - For å lykkes må det ligge en felles nasjonal strategi til grunn

Hvordan kan teknologi og digitalisering bidra til redusert vekst i personellbehov for å imøtekomme fremtidens bærekraftsutfordringer? Det var noe av det som ble diskutert på en rundbordskonferanse om Nasjonal helse- og samhandlingsplan hos Helse- og omsorgsdepartementet.