Norsk hurtigspesifikasjon COVID-19: Adgang til helseforetak