NorTrials har fått egne nettsider

NorTrials har nå fått egne nettsider, etter å ha hatt midlertidige nettsider under spesialisthelsetjenestens sider. Sjekk sidene du også: nortrials.no.