Ny veileder for informasjonssikkerhet og personvern for leverandører til helse- og omsorgssektoren

Direktoratet for e-helse har oppdatert Normens veileder for informasjonssikkerhet og personvern for leverandører til helse- og omsorgssektoren.