Juryleder Bente Hagelien i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring overrakte prisen til innkjøpssjef i Oslo kommune Gunnar Wedde og Jan Knoph (til høyre), adm.dir. i OneMed AS.

OneMed AS og Oslo kommune kapret Anskaffelsesprisen 2022