Oppdragsgivers rett og plikt til å justere pris ved uforutsette hendelser