Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen, direktør for markedstilgang i Melanor.

Oppstart av ekspertgruppe markedstilgang: - Stor interesse for deltakelse i denne gruppen

Det har vært vist stor interesse for deltagelse i denne gruppen og vi ønsker at alle medlemmer er informert om, og får anledning til å delta i utvelgelsen til ekspertgruppen.