Oppsummering: Melanors arbeid under koronakrisen

Som følge av koronakrisen har medtek- og lab-bransjen blitt utsatt for flere utfordrende problemstillinger, blant annet med tanke på valutasituasjonen og prisjusteringer. Melanor har derfor iverksatt en rekke ulike tiltak og har blant annet sendt flere henvendelser rettet mot ulike deler av myndighetene, helseregionene og departementene.