Catherine Capdeville, næringspolitisk direktør i NHO Geneo-bransjen Melanor, til venstre på scenen.

Oslo Life Science Forum: - Uten strategi for medisinsk utstyr lykkes man ikke som eksportnæring

Catherine Capdeville, næringspolitisk direktør i NHO Geneo-bransjen Melanor, mener innleggene på Oslo Life Science Forum Q2 underbygger hvor prekært behovet for en nasjonal strategi for medisinsk utstyr er.